KÉP / VERS, vizuális és konkrét költészet

 

Vasarely Múzeum, Budapest, 2010. január 13. – április 25.

 

Kassák, Tamkó-Sirató, Weöres képversek, japán vizuális költészet, Gomringer-Gappmayr-Linschinger-Tanabu közös műveiből, képversek a 60-as, 70-es és 80-as évekből, lapok a texts/szövegek (Kápolnaműterem, Balatonboglár, 1973), a kép/vers (FMK Budapest, 1974) kiállítások, a Medium Art, magyar experimentális költészet c. könyv (Magvető, 1990) anyagából és friss művek

 

A vizuális költészet különféle irányzatai a hagyományos irodalmi, képzőművészeti és zenei műfajok  határterületein jöttek létre. Szerepük a modern művészetben mindig is az egymástól elszakadt művészeti ágak friss szempontú összekapcsolása és a meglévő kifejezési közegekben rejlő lehetőségek felnyitása volt.

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) új, nemzetközi kiállítása eredeti munkákat és másolatokat, képvers szemelvényeket mutat a XX. század huszas éveitől a legújabb időkig. Több karakteres korszak és terület találkozik benne egymással: a nyugati típusú, szikár, tipografikus konkrét költészet a koncept-art és a strukturalizmus által áthatott vizuális költészettel, - ennek sajátos ágát magyar írók műhelyéből származó képversek képviselik, - és a kortárs japán vizuális irodalommal, melyet Josef Linschinger osztrák képzőművész gyűjtött egybe. A kiállítás képanyagát néhány történeti filmdokumentum és kortárs fonikus költészeti mű egészíti ki.

 

Petőcz András 1981

 

 

VISUAL POETRY - CONCRETE TEXTS

 

Museum Vasarely, Budapest, 13 January – 25 April 2010

 

Visual poetry by Kassák, Tamkó-Sirató, Weöres; Japanese Visual Poetry; joint works by Gomringer-Gappmayr-Linschinger-Tanabu; visual poems from the sixties, seventies and eighties; artworks collected for the exhibitions texts/szövegek (1973, Chapel-Atelier, Balatonboglár), kép/vers (1974, Young Artists’ Club, Budapest); and for Medium Art, Hungarian Experimental Poems (1990, Ed. Magvető, Budapest) and new visual texts

 

The various forms of visual poetry came into existence along the fringes of traditional forms of literature, the visuals arts and music. Their role in modern art was always that of reconnecting branches of art that had taken different directions according to new points of view as well as the opening up of the possibilities hidden within already existing materials of expression. The Open Structures Art Society’s (OSAS) new, international exhibition brings together original works, copies and details of works dating from the early 20th century to the present day. Several characteristic periods and areas meet within the bounds of the exhibition: Western type, coarse, typographical concrete poetry; visual poetry, which had been influenced by Concept Art and Structuralism; visual poetry’s own characteristic Hungarian form, represented by picture poems by Hungarian writers; and contemporary Japanese visual literature from the representative collection of Austrian artist Josef Linschinger. Several historical film and contemporary phonetic works of poetry compliment the visual materials on display.

 

Papp Tibor 1996