A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) körlevele

kedves barátunk, kedves ismerősünk, kiállításaink kedves látogatója,

ezúttal nem meghívót küldünk a következő tematikus nemzetközi kiállítás megnyitójára. Épp ellenkezőleg, azt kell közhírré tennünk, hogy az OSAS a Vasarely Múzeum épületének, tíz éves tevékenysége színhelyének, renoválása miatt (a falak nedvesedésének rég esedékes megszüntetése, egyéb munkálatok) a 2017. év első negyedéig nem rendezi meg immár rendszeressé vált kiállításait.

Ha a hosszú szünet alatt kisebb eseményre, kiállításra, könyvbemutatóra kerül sor, meghívót küldünk, és nagy örömmel vennénk, ha ismét találkozhatnánk.

 

Üdvözlettel

az OSAS régi, új, és tiszteletbeli tagjai

 

Budapest, 2016. január 30.

 

 

Letter of the Open Structures Art Society (OSAS)

Dear Friend, Dear Visitor of our exhibitions,

this time it is not an invitation for the opening of our next thematic international exhibition. On the contrary, we shall hereby announce that because of renovation work carried out on the building of the Vasarely Museum, which has been housing OSAS during its by far ten-year activity, the sequence of our regular exhibitions will cease until spring 2017.

You will certainly receive invitation to all minor events,

exhibitions or book launches that may take place during this period,

and we would be delighted if you could attend.

 

Sincerely,

the old, new, and honorary members of OSAS

 

Budapest, 30 January 2016

Az egyesület magas szintű, közhasznú magánszervezet. Célja: a magyar művészetben a 20. század elejétõl fogva progresszív hagyománynak tekintett geometrikus-konkrét irányzat folyamatosságának fenntartása, jelenlétének demonstrálása a legmagasabb szinten, az ez irányban alkotók, elsõsorban fiatalok bíztatása, lehetõség biztosítása az új művek adekvát kontextusban történõ bemutatásához, valamint a sokéves nemzetközi kapcsolatok élesztése, működtetése. A késõbbiek folyamán célja továbbá a művésztagok több évtizedes munkásságának, dokumentumainak, gyűjteményeinek együtt tartása és kutathatóvá tétele. Az egyesület kiállítások, események rendezésével teremt helyet magának a hazai és nemzetközi művészeti szintéren. Szerződésben áll a Szépművészeti Múzeummal, amely a hozzá tartozó Vasarely Múzeumban termeket biztosított az egyesület 2006-ban megkezdett kiállítássorozata, valamint a kapcsolódó zenei és médiaművészeti események számára.

 

The Society is a privately established, non-profit endeavour. Its objective is to maintain the continuity of the geometric-concrete schoolwhich, as of the beginning of the 20th century, has been regarded as a progressive tradition in Hungarian art –, to demonstrate its presence at the highest level, to encourage artistsespecially young artistswho work in this direction, to provide opportunities for the presentation of new works in an adequate context, as well as to revive and maintain of longstanding international relations. Furthermore, in the long term, it aims to keep together its member’s artworks, documents and collections spanning many decades as well as to make these researchable. The Society claims its place in the Hungarian and international art scenes by organising exhibitions and events. The OSAS is in a contractual relationship with the Museum of Fine Arts, whichin its Vasarely museumprovided the exhibition halls for the Society’s 2006 exhibition series as well as the related musical and media art events.