PONT, VONAL MOZGÁSBAN

POINT, LINE IN MOVEMENT

 

 

2010. október 14.–2011 január 6.

Megnyitó: Beke László

2010. október 14-én, csütörtökön 18 órakor

14 October 2010 - 6 January 2011

Opening speech: László Beke

14th October 2010, Thursday, at 6 pm

 

 

 

résztvevő művészek:

BARCSAY Jenő, BENEDEK Barna, BÓDY Gábor, Hartmut BÖHM, Stawomir BRZOSKA, Dalibor CHATRNY, Waltraut COOPER, Gerhard FRÖMEL, ERDÉLY Miklós, Rita ERNST, Ladislav GALETA, HAÁSZ Katalin, HALÁSZ Károly, HARASZTY István, Michel JOUÉT, Walter KAITNA, Vesna KOVACIC, Almir MAVIGNIER, Vera MOLNÁR, ReinhardROY, Sigurd ROMPZA, Pavel RUDOLF, Fred SANDBECK, Jesús-Rafael SOTO, SZÍJ Kamilla, TARR Hajnal

 

 

VASARELY MÚZEUM

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

Nyitva hétfô kivételével naponta 10–17.30 óráig

info: www.osas.hu

VASARELY MÚZEUM

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

Open everyday exept Monday

Between 10AM–17.30PM

info: www.osas.hu

 

 

A kiállításon olyan művek kerülnek meglepő, de érvényes kapcsolatba egymással, amelyek még sosem szerepeltek együtt. Például Barcsay Jenő késői sötét képei és Bódy Gábor kísérleti filmje, Erdély Miklós „szent vonala" és Haász Katalin önmagába visszatérő kettős íve, Haraszty István mágneses pontjainak vándorlása és Ladislav Galeta filmkockáin a labda fáradságos stabilizálása. A résztvevő művészek munkáiban van valami közös a lényeget tekintve, még akkor is, ha a műfajuk, stílusuk, technikájuk szerint igen távol állnak egymástól. Mindegyik a vizuális művészetek alapvető egységeivel dolgozik, az elmozduló pont idejével és emlékével, a valós vagy virtuális vonal születésével, a nem ábrá­zolásnak alávetett vonal szinte végtelen és rendszerezhetetlen lehetőségeivel. A kiállítás felveti az elementaritáshoz visszatérés gondolatát, de nem tesz egyenlőségjelet a különböző művészi szándékok közé és nem törekszik minden elképzelhető lehetőség bemutatására. A rokon műveket sem igyekszik párba állítani, ezt a néző figyelmére bízza.

 

participating artists:

Jenő BARCSAY, Barna BENEDEK, Gábor BÓDY, Hartmut BÖHM,

Dalibor CHATRNÝ, Waltraut COOPER, Gerhard FRÖMEL, Miklós ERDÉLY, Rita ERNST,  Ladislav GALETA, Katalin HAÁSZ, István HARASZTź, Michel JOUËT, Walter KAITNA, Vesna KOVACIC, Almir MAVIGNIER, Vera MOLNAR, Reinhard ROY, Sigurd ROMPZA, Pavel RUDOLF, Fred SANDBECK, Jesús-Rafael SOTO, Kamilla SZÍJ, Hajnal TARR

 

 

At this exhibition, artworks that have never been presented together enter into a surprising – but valid – relationship with each other. Jenő Barcsay’s late, dark images and Gábor Bódy’s experimental film, Miklós Erdély’s “sacred line” and  Katalin Haász’s curves that return into themselves, István Haraszt˙’s wandering magnetic points and the laboursome stabilisation of Ladislav Galeta’s ball are all, for example, very different works in terms of genre, style and technique, but nevertheless share something in terms of their essence. They all work with fundamental units of the visual arts, with the time and memory of a point in movement, with the birth of the real and virtual line, as well as the nearly infinite and non-systematisable possibilities of the nonrepresentational line. While the exhibition raises the notion of returning to elementarity, it does not endeavours to equate the various artistic intentions or to present all imaginable possibilities. Nor does it venture to pair up related works; this is left to the discretion of the viewer.