Ornamentika - Szerialitás

 

Vasarely Múzeum, 2011. október 12. - január 8.

 

bevezetôt mond Dr. Ursula Helg, művészettörténész, Zürich / Bécs

 

Az általános felfogás szerint a geometrikus ornamentika az építészet, a könyvmûvészet, részben a népművészet díszítőeleme. Kiállításunk ezt a szűk felfogást szeretné aktuális tartalommal kitágítani az ornamentum és a kortárs képzőművészet egy élő jelenségcsoportja közötti összefüggés megmutatásával. Csatlakozva korábbi, elsősorban hazai esztétikatudományi kutatásokhoz, az ornamentikát a matematika, geometria és a képzőművészet köztes területeként kívánjuk hangsúlyozni. Egyesületünk tevékenységét kezdettől fogva jellemezi a művészeti területek és műfajok közötti, Mélyi József által „esszé”-nek nevezett kiállítások megrendezése. A kortárs képzőművészet konstruktív-konkrét törekvéseire jellemző, hogy a művészek formai anyagaik, elemeik megfigyelése és alakítása

közben olyan területeket járnak be, amelyek a természetes logikát követve az ornamentika módjaival élnek. A téri formák kiterjesztése a síkra, elemek szisztematikus ismétlése, variációs lehetőségeinek tágítása, ismétlés kis, organikusnak ható változásokkal, mélységeket megidéző szimmetrikus / aszimmetrikus struktúrákat hoz létre, tektonikus feszültségeket idéz fel és a zenei formálással is analógiát mutat.

 

Résztvevők:

 

Waldo Balart, Cserny Márton, Faa Balázs, Gálik András, Pavel Hayek, Julie Knifer,

Konok Tamás, Petr Kvičala, Major Kamill, Vera Molnar, Nádler István, Ursula Neugebauer, Perneczky Géza, Helga Philipp, Rákóczy Gizella, Katarina Roters, Diet Sayler Esther Stocker, Waclaw Szpakowski, Türk Péter, Zalavári András művei, valamint afrikai geometrikus ékszerek, szőttesek, maszkok és ornamentális mintalapok a 19. századból

 

Ornament - Seriality

 

12 October 2011 - 8 January 2012, Museum Vasarely

 

Geometric ornamentalism is generally believed to be a decorative element of architecture, book art and, partly, folk art. Our exhibition aims to expand this narrow conception with current   eaning by shedding light on the connection between ornamentalism and an existing set of phenomena in contemporary art. Following in the footsteps of earlier Hungarian research in the field of aesthetics, we wish to position ornamentalism as a subject area bordering mathematics, geometry and the visual arts. The work of our society has always been characterized by exhibitions that connect fields and genres of art, which József Mélyi art critic refers to asessays.” As a typical feature of the constructive-concrete in contemporary art, while observing the materials and elements of form, artists traverse areas that, following natural logic, employ the methods and means of ornamentalism. These techniques - the extension of spatial forms onto a plane, the systematic repetition of elements, the expansion of the possibilities for variation, and repetitions with small, seemingly organic changes - create symmetrical / asymmetrical structures and conjure up tectonic tensions, as well as showing an analogy with the play of musical form.

 

Participants:

 

Waldo Balart, Márton Cserny, Balázs Faa, András Gálik, Pavel Hayek, Julie Knifer,

Tamás Konok, Petr Kvičala, Kamill Major, Vera Molnar, István Nádler, Ursula Neugebauer, Géza Perneczky, Helga Philipp, Gizella Rákóczy, Katarina Roters, Diet Sayler,

Esther Stocker,Waclaw Szpakowski, Péter Türk, András Zalavári.

The exhibition contains also African geometric jewelry, carpets, masks and ornamental samples from the 19th Century