KONKRÉT FOTÓ, FOTOGRAM

CONCRETE PHOTO, PHOTOGRAM

 

 

2010. május 26.–szeptember 26.

Megnyitó: Peternák Miklós

2010. május 26-án, szerdán 18 órakor

 

26 May - 26 September 2010

Opening speech: Prof. MIKLÓS PETERNÁK

26th May 2010, Wednesday, at 6 pm

 

 

 

BÖLCSKEY Miklós, CSÁBI Ádám, CZEIZEL Balázs, Pierre CORDIER, Inge DICK, EPERJESI Ágnes, ERDÉLY Miklós, FELEDY Balázs, Winfred EVERS, Thomas FREILER,  GYARMATHY Tihamér, Heinz HAJEK-HALKE, Heinrich HEIDELBERGER, Lucien HERVÉ, Karl Martin  HOLZHÄUSER, HÜBNER Teodóra, Gottfried JÄGER, Herwig KEMPINGER, KEPES György, KEREKES Gábor, Miroslav KOVAL, LENGYEL Lajos, Franz LINSCHINGER, LŐRINCZY György, MAURER Dóra, MEGYIK János, Uwe MEISE, Antoni MIKOLAJCZYK,  MOHOLY NAGY László, Sabine RICHTER, Józef ROBAKOWSKI, Jaroslav RÖSSLER, Jack SAL, SZELÉNYI Károly, TÜRK Péter, VESZPRÉMI László

 

 

VASARELY MÚZEUM 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

Nyitva hétfô kivételével naponta 10–17.30 óráig info: www.osas.hu

 

 

Vaszilij Kandinszkij és Theo van Doesburg festők a 20. század első évtizedeiben konkrétnek nevezték el azt a ma is eleven absztrakt művészeti törekvést, amely a képek, plasztikák öntörvényű, a látványvilágtól független belső rendjét építi ki. A konkrét festészet parallel jelensége a konkrét fotográfia és fotogram.

Kortárs nemzetközi kiállításunkon egyrészt olyan fényképek szerepelnek, amelyeken a látvány formáinak fény-árnyék viszonylatai autonóm képi jelentést nyernek, másrészt kamerahasználat nélkül készült, fotogramnak nevezett fényművek, képek és objektek. A fotogram gyűjtőfogalom, amely a kép készítés sokféle módját tartalmazza a hagyományos tárgy-fény lenyomattól a kemogramon, luminogramon át a thermogramig és további ismeretlen, új lehetőségekig. A művész szinte eszköztelenül áll szemben a fénnyel, a fény érzékeny anyagokkal, vegyszerekkel és ezek együtthatásának belsô törvényszerűségeivel.

 

The term 'concrete art' was coined by painters Wassily Kandinsky and Theo van Doesburg in the first decades of the 20th century, referring to the still-ongoing endeavour of abstract art to create an autotelic inner order of pictures and sculptures, independent of the seen world. Concrete photography and photogram represent a phenomenon parallel to concrete painting.

Concrete Photo, Photogram features works by contemporary international artists; partly photographs in which the light-and-shade relations of forms are endowed with autonomous pictorial meanings, and partly photographic artworks – pictures or objects – made without a camera, that are termed photo-grams. Photogram is an umbrella term embracing various imaging methods from traditional imprints of light and objects, through chemogram and luminogram, to thermogram and further, still-unknown, new possibilities. It is without almost any tool or apparatus that the artist handles light, photosensitive materials, and chemicals, or rather, their interactions following from internal laws.

 

 

Mélyi József: Szép esszé - ÉLET és IRODALOM, LIV. évfolyam 24. szám, 2010.

 

Kepes György

Szelényi Károly