ABOUTNESS. A KÉP MINT ÉRZÉKI KÉPZŐDMÉNY
Kortárs svájci és magyar képzőművészeti kiállítás
Vasarely Múzeum, Budapest, 2019. június 5-augusztus 22.

A kiállítás a Heinrich Gomperz által 1929-ben bevezetett „érzéki képződmény” terminussal (Sinngebilde, angol megfelelője Arthur Dantonál „aboutness”) foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy a műalkotástól, mint mesterséges tárgytól merőben különböző „érzéki dolog” (Sinnending) hogyan válik természetessé a műben a természet, vagy valamely létező absztrakt leképezése, egy vagy több tulajdonságának az absztrahálása vagy konkretizálása, és a képtartalom elhanyagolása nélkül?

Az aboutness nem leképezésből adódó szükségszerűség, nem a tárgy látványa, természete, jelentése és vizuális megfeleltetése a lényege, hanem a művész tárgyra vonatkozó belső képének a komplex megragadását jelenti, ahol a kép Lukács György szerint az egyedi létezők érzékiségét és általános lényegiségét szintetizálja.

A kiállítás svájci és budapesti művészek munkáit mutatja be. A svájci művészek többsége Wallis tartományból került kiválasztásra. A kiállító alkotók közös jellemzője, hogy a 90-es évek utáni konkrét és absztrakt művészet és a valóság közötti relációk elmélyítésével foglalkoznak. Alkotásaikkal tisztán a kifejezés természetére, folyékonyságára, dinamikájára, a színekre, színbeli és plaszticitási viszonylatokra és az alkotás folyamatára koncentrálnak.

A kiállítás alkalmat kíván teremteni a konkrét és a nem-ábrázoló, nem-figuratív művészet hazai interpretációs kérdéseiről való gondolkodásra is.

A kiállító művészek: HELEN VON BURG; BERNÁT ANDRÁS, DELI ÁGNES, HANS JÖRG GLATTFELDER, GOTTFRIED HONEGGER, KRAJCSOVICS ÉVA, BERNHARD LOCHMATTER, NÁDLER ISTVÁN, NÉMETH JÁNOS, LÉONIE VON ROTEN, SZÍJ KAMILLA, SZÖLLŐSI TIBOR, VERENA TROGER, PHILIPP WENGER.